Skip to main content

Dünyanın Bereketi Eğitimli İnsanlıktır.

(Bir münzevinin akşam saatleri, 1780)

Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827) pedagoji biliminin kurucularından biri ve tüm insanların genel eğitimleri için bir yol gösterici sayılmaktadır. Onun, gelişmekte olan insanlar için «akıl, kalp ve el» üçlüsü adıyla anılan uyumlu (armonik) eğitim öğretisi önemini korumakta ve geniş çevrelerce tartışılmaz olarak kabul edilmekte; günümüze kadar birçok okulun eğitim planlarına, ders aktivitelerine şekil vermektedir. 1797 yılında yayınlanan «Araştırmalar» adlı eserinde Pestalozzi, «üçlü birliktelik» olarak kurumsal, toplumsal ve bireysel kabiliyetle, toplumsal ve şahsi motivasyonu klasik biçimde formüle etmiştir: «Yani ben doğanın eseriyim. Kendi türümün eseriyim. Kendi kendimin eseriyim.»

Bu internet sayfası Pestalozzi'yi ayrıca bir filozof, siyasi düşünür, yazar ve sosyal reformcu olarak da tanıtmakta yaşamı, eserleri ve mesleki literatürün önemli bir kısmı hakkında bilgileri içermektedir. Ayrıca yeni araştırma çalışmalarına ve Pestalozzi'nin birçok yazısına yer verilmektedir. 45 cildi bulan Pestalozzi'nin Toplu Eserleri ve Mektupları, yazarın dünya görüşünü yoğun biçimde tetkik edilmesini mümkün kılmakta ve pedagojik düşüncelerin gelişmesine olan katkısını, detaylı olarak göstermektedir.