Özet olarak Pestalozzi'nin Özgeçmişinin Sunumu

Pestalozzi'nin 1746 ile 1827 yılları arasındaki uzun yaşamı, Avrupa tarihindeki büyük değişim yıllarını kapsamaktadır. 18. yüzyılın feodal yapılanmasından bireyin, özgürlüğü için mücadelesi ile devlet ve toplumun demokratik oluşumuna kadar birçok değişim ve dönüşüm bu dönemde gerçekleşmiştir. İsviçre’li pedagog, Fransız Devriminin taleplerine olumlu bakmakla birlikte sonuçları hakkındaki hayal kırıklığını, zamanının politik ve toplumsal kırılmalarını yazılarında yansıtır.

Çoğu zaman ayrılamayacak şekilde birbiri ile bağlantılı olan şahsi tecrübeleri ve yazdığı eserlerini içeren biyografisi bu sayfalarda tanıtılmaktadır. Sayfada ilk olarak kısa biyografisi, daha sonra yaşamının altı evresi ayrıntılı olarak ele alınmakta, özellikle 1769 – 1798 yılları arasındaki «Neuhof yılları» detaylarıyla anlatılmaktadır.

 

Pestalozzi, yaşamında değişen birçok pratik uğraşın yanında, tüm hayatı boyunca yazmış ve yazdıklarını yayınlamıştır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Felsefe ve politika ile alakalı görüşleri
  • Eğitim romanları
  • Pedagojik görüşleri, propagandasını yapmış olduğu ders yöntemleri ile alakalı yazılar.
  • Otobiyografik metinler

Tüm bu yazdıkları, yaklaşık 300 eser ve 6000 muhafaza edilebilmiş mektubu, hareketli yaşamının getirdiği değişim ve etkileşimle yazılmış ve çoğu zaman hayatı ve yazdıklarıyla bağlantılı şekilde ele alınarak anlaşılır olmaktadır.

Nitekim biyografik başlıklar bunu daha da belirginleştirmekte ve Pestalozzi'nin eserlerinin kökenini görülebilir kılmaktadır.